Günümüzde diş hekimliğindeki çoğu tedavi prosedüründe olduğu gibi, diş implantları sadece bilimsel keşif, araştırma ve anlayışı değil aynı zamanda klinik pratikte uygulamayı da içermektedir. İmplant diş hekimliği uygulaması planlama, cerrahi ve diş restorasyonunda uzmanlık gerektirir. Bu site, diş sağlığı uzmanlarınızla istişare içinde bilinçli seçimler yapmanız için gereken bilgileri sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Baştan başlayalım:

Bir diş implantı aslında bir dişin kökü veya köklerinin yerine geçiyor. Diş kökleri gibi, diş implantları çene kemiğine sabitlenir ve bir kez cerrahi olarak yerleştirildiklerinde görünmez. Kronları (ağızda görülen diş kısımları), köprüleri veya takma dişleri çeşitli şekillerde sabitlemek için kullanılırlar. Hafif, güçlü ve biyouyumlu olan titanyumdan yapılmıştırlar, yani vücut tarafından reddedilmez. Titanyum ve titanyum alaşımları ortopedik eklem replasmanları gibi hem dental hem de diğer kemik implantlarında en yaygın kullanılan metallerdir. Dental implantlar, implante edilmiş herhangi bir cerrahi cihazın en yüksek başarı oranına sahiptir.Titanyum’un kemikle bütünleşme özelliği, osseointegrasyon (“osseo” – kemik; “entegrasyon” – füzyon veya birleşme) olarak adlandırılan diş implantı başarısının biyolojik temelidir. Bunun nedeni, dişler kaybolduğunda, bu dişleri destekleyen kemiğin de kaybolmasıdır. Diş implantlarını yerleştirmek kemiği stabilize ederek kaybını önler. Kayıp dişlerin değiştirilmesiyle birlikte, implantlar çene kemiğinin şeklini ve yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda yüz iskeletini ve dolaylı olarak yumuşak doku yapılarını – dişeti dokuları, yanaklar ve dudaklar – da destekler. Dental implantlar, yemek yemenize, çiğnemenize, gülümsemenize, konuşmanıza ve tamamen doğal görünmenize yardımcı olur. Bu işlevsellik sosyal, psikolojik ve fiziksel iyilik sağlar.

Diş implantlarına aday mıyım?Genel olarak konuşursak, dişlerinizi kaybettiyseniz, diş implantlarına aday olursunuz. Ancak, diş implantlarının sizin için uygun olup olmadığını etkileyebilecek bazı durumlar ve hastalıklar olduğundan, sağlık durumunuzun iyi olması önemlidir. Örneğin, kontrolsüz diyabet, kanser, çeneye radyasyon, sigara, alkolizm veya kontrolsüz periodontal (diş eti) hastalığı, diş implantlarının kemiğinize kaynaşıp kaynaşmamasını etkileyebilir. Diş hekiminize, reçetelenmiş, alternatif (bitkisel) veya reçetesiz olsun, aldığınız tüm ilaçlar ile birlikte tıbbi durumunuz (geçmiş ve şimdiki) hakkında her şeyi bilmesi önemlidir.İmplantların nereye ve nasıl yerleştirildiği, genel olarak detaylı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu, ağzınız ve ısırık çalışma modellerinizi ve bilgisayarlı tomogramlar (BT taramaları) olarak bilinen 3B taramaları içerebilen özel radyografiler (x-ışınları) içeren kayıtları derlemeyi gerektirecektir. Bilgisayarlı görüntüleme yardımıyla planlama yapmak, dental implantların kemik içinde tam olarak doğru konuma yerleştirilebilmesini sağlar. Dişler kaybedildiğinde kemik neden ve neden kaybedilir?Kemik, şeklini ve yoğunluğunu korumak için stimülasyona ihtiyaç duyar. Dişleri çevreleyen ve destekleyen alveoler (keseye benzer) kemik durumunda, gerekli stimülasyon dişlerin kendisinden gelir. Bir diş kaybolduğunda, stimülasyon eksikliği alveoler kemik kaybına neden olur. Diş kaybından sonraki ilk yıl içinde kemik genişliğinde% 25’lik bir azalma ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca toplam yükseklikte bir azalma görülür. Ne kadar çok diş kaybedilirse, o kadar çok işlev kaybolur. Bu, özellikle dişlerini kaybetmiş insanlarda, özellikle ciddi estetik ve işlevsel sorunlara yol açar. Ve orada bitmiyor. Alveolar kemik kaybolduktan sonra, altındaki kemik, bazal kemik – çene kemiği uygun – aynı zamanda azalmaya başlar (erimeye başlar).

 Dental implantları desteklemek için kemik nasıl korunabilir veya yeniden büyütülebilir? Kemik tozu (greft), diş kaybı veya çıkarılması sırasında ekstraksiyon soketlerine aşılanması, implant yerleştirilmesi için gereken kemik hacminin korunmasına yardımcı olabilir. İmplantları takmak için gerekli kemik maddesini sağlamak üzere kaybedilen kemiğin yenilenmesi (yeniden büyümesi) için cerrahi teknikler de mevcuttur. Aslında, diş implantlarını eksik dişlerin yerine koymak için düşünmenin birincil nedeni çene kemiğinin bakımıdır.Kemik sağlıklı kalmak için stimülasyona ihtiyaç duyar. Dental implantlar kemiğe birleştiği için onu stabilize eder ve daha fazla kemik kaybını önler. Rezorpsiyon, artık dişleri desteklemediğinde veya desteklemediğinde kemiğin kaybolduğu normal ve kaçınılmaz bir işlemdir. Sadece dental implantlar bu işlemi durdurabilir ve kemiği koruyabilir. Dental implantlar nasıl yerleştirilir ve bunları kim yerleştirir? İmplantların üzerine yerleştirilen ve ağzınızda görülebilen kronların, köprülerin veya takma dişlerin imalatı – diş implantı yerleştirme ve restorasyonunu değerlendirmek ve planlamak için bir dişhekimi ekibi konuyu ele alır. Bu diş ekibinde; bir diş cerrahisi uzmanından oluşur – bir periodontist, oral cerrah veya implant cerrahisinde ileri eğitim almış genel bir diş hekimi; diş restorasyonlarını planlayan ve yerleştiren restoratif dişhekimi; ve onları imal eden bir diş laboratuvarı teknisyeni.Dental implantların yerleştirilmesi, genellikle cerrahi bir kılavuz kullanılarak, çene kemiğinde hassas kanalların yaratıldığı bir cerrahi prosedür gerektirir. İmplantlar daha sonra bölgelere yerleştirilir, böylece kemikle yakın temas halinde olurlar. İşlemi tamamlamak için kendilerine diş restorasyonları yapmadan önce kemiğe kaynaşmaları için genellikle iki ila altı ay gerekir.

 İmplant tedavisinde seçenekler nelerdir?

Tek Diş implantasyon: Hemen (aynı zamanda bir implant yerleştirilir) veya bir iyileşme periyodundan sonra, implanta bir abutment tutturulur. Bu implantı ağızda gördüğünüz diş parçasının yerine geçen kron adı verilen bir diş formu ile birleşir. Diş laboratuarının mevcut dişlerinizle uyuşup uyuşması için özel bir kron yapacaktır. Özel kron kalıcı bir şekilde yerinde kalması için dayanağa yapıştırılır veya vidalanır. kron yerine oturduğunda doğal dişlerinden ayırt edilemez olmalı.

Sabit Çoklu Diş protezi: Tek diş değişiminde olduğu gibi, iyileşme evresi tamamlanana kadar geçici iyileşme kapakları veya abutmentler birden fazla implant üzerine yerleştirilebilir. İyileşme sonrasında implantlara kalıcı abutmentler takılır. Bir diş laboratuarının mevcut dişlerinize uyacak şekilde imal edeceği ısmarlama kuronlara veya köprü işlerine bağlanabilirler. Son adımda, birden fazla dişin yerini alacak olan özel köprü, dayanakların üzerine yapıştırılır veya vidalanır. Yanlarındaki sağlıklı dişler rahatsız edilmeden dişler değiştirilip ve kemik kaybı durdurulmuş olur.

Çıkarılabilir İmplant Destekli protezler: Çıkarılabilir restorasyon tasarımına bağlı olarak tüm alt dişleriniz eksikse, alt protezi desteklemek için iki ila dört implant kullanılabilir. Tüm üst dişleriniz eksikse, üst protezi desteklemek için en az dört implant kullanılabilir. Çıkarılabilir protezler sıklıkla geniş diş, kemik ve diş eti dokusu kaybını değiştirmek için kullanılır, böylece yüz iskeleti, dudak ve yanaklar için destek sağlanır. Yeni bir takma diş, implantlar üzerine yerleştiren veya klipsleyen eklere sahip olabilir veya restorasyon için ek güç ve destek oluşturmak üzere ısmarlama, özel bir çubuk üretilebilir. Tasarım değişiklikleri genellikle kemik yoğunluğunuz ve mevcut implant sayınızla ilişkilidir; Diş hekiminiz bu seçenekleri konsültasyon sırasında tartışacaktır. Çıkarılabilir bir protezin önemli bir avantajı diş implantlarının temizlenmesini kolaylaştırmaktır. İmplant dişinin doğal dişlerden farkı nedir? Doğal dişler ve diş implantları aynı görünebilir, aynı hissedebilir ve hatta benzer şekilde işlev görebilir, ancak çok farklıdır. En önemli farklar, çevreleyen kemiğe yapışma şekilleri, diş hastalıklarına tepkileri, bakımları ve onarımlarıdır.

Dişler, bir taraftaki dişe ve diğer taraftaki kemiğe birleşen kollajen liflerinden oluşan periodontal ligament (“peri” – civarında; “dont” – diş) ile çevreleyen kemiğe bağlanır. Diş implantları doğrudan kemiğe kaynaşır. Diş eti dokuları ayrıca yukarıda tarif edildiği gibi kollajen elyaflı bir diş köküne bağlanır. Bununla birlikte, diş eti dokuları sadece diş implantlarının yüzeyine yapışabilir.Dişler diş çürümesine ve ayrıca kök kanal tedavisine duyulan gereksinime duyarlıdır; dental implantlar metaldir ve çürümez veya kök kanalına ihtiyaç duymazlar. Dişler ayrıca periodontal (diş eti) hastalığına da duyarlı olabilirken, dental implantlar, implantı çevreleyen dokuların bakteriyel biyofilmine enflamatuar bir cevap olan peri-implantitis’e duyarlı olabilir ve bu da kemiğin implanta parçalanmasına neden olabilir. Diş implantları ne tür bir bakım gerektirir? İmplant kronları ve diğerimplant destekli protezler, güvenli sistemler olarak yapılır. Çıkarılabilir ve değiştirilebilir (sadece diş hekiminiz tarafından) böylece hasar veya aşınma sebebiyle değiştirilmesi gerekiyorsa, implant(ları) etkilemeden veya kemiğe tutturmadan gerçekleştirilebilir.Bununla birlikte, implantlar bakım gerektirir. Bakteriyel biyofilmi kontrol etmek için fırçalama ve diş ipi kullanımı da dahil olmak üzere günlük iyi ağız hijyeni uygulamak önemlidir. Diş hekiminizi ve diş hijyenistinizi görmek de önemlidir. Dental implantları temizlemek için dişeti dokularının altındaki metal yüzeylerine zarar vermeyecek özel aletler gereklidir. Osseointegrasyonun bütünlüğünün sabit olduğundan ve implant kronlarının, köprü işlerinin veya protezlerin yeterince çalıştığından emin olmak için diş hekiminizin implantlarınızı izlemesi gerekecektir.